Publicerat

Här har jag samlat ett urval av artiklar som jag har skrivit.

DN Debatt – Svensk högre utbildning måste internationaliseras för att klara konkurrensen
När jag var förbundsordförande för Centerstudenter så skrev jag och Kristin Öster, ordförande för Saco Studentråd, på DN Debatt om vad vi behöver göra för att internationalisera svensk högre utbildning.

Centerstudenters bostadspolitiska program 2014
Till förbundsstämman 2014 var jag ansvarig för att utarbeta Centerstudenters bostadspolitiska program. Det låg till grund för de bostadspolitiska delarna av vår valplattform och vår opinionsbildning.

Sluta diskriminera dagens studenter.
Skrev om varför studenter borde få tillgång till
de sociala skyddsnäten på likvärdiga villkor som andra grupper i samhället.
Lundagård 2015-02-03

Samma artikel publicerades även i KTHs kårtidning Osqledaren 11 februari.

 

Centern bör säga ja till Nato – för fred och frihet.
Skrev om varför Centerpartiet
bör vara för ett medlemskap i Nato.
Sörmlands Nyheter 2015-01-29

 

Därför behövs ett liberalt Centerparti.
Skrev om varför landsbygden behöver liberal
centerpolitik.
Östersunds-Posten 2015-01-29

 

Slopa Reavinstskatten.
Skrev om fyra viktiga Centerstudentreformer för en fungerande
bostadsmarknad.
UNT 2015-01-27

 

Ny vårdpolitik krävs om alliansen ska vinna 2018.
Skrev om att Alliansen behöver
börja diskutera marknadsmässiga reformer av välfärden. Dagens Samhälle 2015-01-20

 

Öppna föräldraförsäkringen för fler än två.
Replikerade Bodil Sidén (MUF) om att
föräldraförsäkringen borde anpassas till stjärnfamiljer istället för att kvoteras.
Aftonbladet 2015-01-12

 

Centerpartiet och Nato leder tillsammans till ett säkrare Sverige.
Skrev tillsammans
med Hanna Wagenius och Daniel Bartenius om behovet av Natomedlemskap och en tydligare försvarspolitik .
Nyheter24 2014-10-14

 

Att hjälpa missbrukare och bekämpa sjukdomar hör ihop.
Skrev tillsammans med Estrid
Faust och Karin Fälldin om att sprutbyte, smittskydd och hjälp till missbrukare inte behöver stå i motsats till en restriktiv narkotikapolitik.
Nyheter24 2014-08-03

 

Svenskt medlemskap i Nato ett måste.
Skrev tillsammans med Fredrick Federley, Hannes
Hervieu med flera om varför ett medlemskap i Nato är nödvändigt för Sverige.
Svenska Dagbladet 2014-07-25

 

Annie Lööf, ta Sverige med i Nato.
Skrev tillsammans med Daniel Bartenius om varför
Sverige borde gå med i Nato.
SVT Opinion 2014-06-24

 

Vi måste låta Alexa och Strahinja få stanna.
Skrev tillsammans med Caspian Rehbinder
(då på Migro) om ett absurt och hemskt utvisningsfall .
Nyheter24 2014-06-09

 

Bostadsbristen löses inte med SSUs dirigisme.
Jag och Hannes Hervieu replikerade SSUs
ordförande Gabriel Wikström om bristen på studentlägenheter.
Ergo 2014-05-21

 

Slopa ränteavdragen – politiker från C och V ense.
Skrev tillsammans med Freddy Grip
från Vänsterpartiet om att ränteavdragen borde fasas ut.
Dagens Samhälle 2014-05-08

 

Nu måste Alliansen lösa problemen på bostadsmarknaden.
Skrev om Centerstudenters
bostadspolitiska program och vilka reformer som behöver göras på bostadsmarknaden.
Nyheter24 2014-04-25

 

Endast Nato är gott nog.
Skrev tillsammans med Daniel Bartenius varför Natomedlemskap
krävs för ett trovärdigt försvar.
UNT 2014-04-10

 

Vi måste våga prata om den borgerliga feminismen.
Skrev om behovet av en borgerlig
och liberal feminism.
Nyheter24 2014-03-16

 

Höghastighetståg är inte lösningen.
Replikerade Karin Svensson Smith med Anders Åkesson.
Ny Teknik 2013-12-07

 

“Partierna får inte rädas politiken”
Skrev om behovet av konkret politikutveckling.
Svensk Linje, nr 4 2013

 

Sluta bygg Sveriges städer efter bilen.
Skrev med Lorentz Tovatt (språkrör för Grön
Ungdom) om hur en modern stadsbyggnadspolitik bör se ut.
SVT Opinion 2013-10-28

 

C borde vara för ett medlemskap i Nato.
Skrev inför partistäman 2013 om varför
Centerpartiet bör vara för ett medlemskap i Nato.
Aftonbladet 2013-09-19

 

Marknadshyror behövs för att lösa bostadsbristen.
Replikerade Hyresgästföreningens
ordförande Barbro Engman om att marknadshyror är en viktig reform för att lösa bostadsbristen.
Dagens Samhälle 2013-09-09

 

Gör det lättare att bygga bostäder.
Skrev tillsammans med Hannes Hervieu och Rickard
Nordin om hur fler studentbostäder kan byggas i Göteborg.
Spionen 2013-09-06

 

Studenter behöver också trygghet.
Skrev som företrädare för Saco Studentråd
tillsammans med Cecilia Bergengren om behovet av flexiblare och modernare studiestödsregler.
Spionen 2013-09-05

 

Hyresregleringen måste fasas ut.
Skrev tillsammans med Hannes Hervieu om varför
hyresregleringen måste avskaffas.
SVT Opinion 2013-08-08

 

Bygg bort bostadsbristen för studenter.
Jag och Hannes Hervieu kritiserade bristen på
studentbostäder och efterlyste kraftigare reformer för ökat byggande.
Svenska Dagbladet 2013-08-01

 

Bostadsbristen går att lösa.
Skrev med Hannes Hervieu om hur vi kan lösa
bostadsbristen.
Norrtelje Tidning 2013-08-01

 

Stelbent studiestöd måste moderniseras.
Skrev som representant för Saco Studentråd
tillsammans med Cecilia Bergengren att studiestöden måste fungera för fler studenter.
Vertex 2013-04-02

 

Fri invandring är ett naturligt ställningstagande.
Skrev tillsammans med Simon Palme
och Algot Thorin om vikten av en frihetlig migrationspolitik.
Politikerbloggen 2013-01-11

 

Stockholm förstörs inte av utveckling
Skrev tillsammans med Simon Palme och Robert
Aspegren om varför Stockholm behöver byggas högt och tätt.
Svenska Dagbladet 2012-09-29

 

Narkotikapolitiken skadar människor.
Skrev tillsammans med Fredrick Federley, Mikael
Jämtsved (kommunalråd för Miljöpartiet i Järfälla) och Berne Stålenkrantz (ordförande för Svenska Brukarföreningen) om att Sverige behöver en skademinimerande narkotikapolitik.
Svenska Dagbladet 2011-11-03