Vision

Här skriver jag om vilka frågor jag vill fokusera på som riksdagskandidat för Stockholm.

Fler bostäder och en bostadsmarknad för alla
Bostadsbristen i Sverige blir allt värre. Trots rekordhögt byggande så ökar bostadbristen och köerna i hela landet, och Stockholm är värst drabbat. Regeringen har med all tydlighet visat att den inte kan lösa uppgiften. Alliansregeringen tog alltför korta och små steg mot en fungerande bostadsmarknad. Centerpartiet har några av lösningarna och politiken för att råda bot på detta. Jag vill fortsätta driva och utveckla vår politik för att leverera ett ökat byggande, avskaffade regleringar för att hyra ut och bygga nytt och skapa nya vägar in på bostadsmarknaden för de som idag står utan ett långsiktigt boende.

Försvar och säkerhet
Under de senaste åren har vi sett hur Sverige utsatts för kränkningar av ubåtar och bombplan i en omfattning som inte skådats sedan kalla krigets dagar. Sverige måste vara ett av de länder som bidrar till säkerhet och som försöker stoppa aggressioner och krig. Idag råder det krig och terror i delar av Europa, Mellanöstern och Afrika. Ryssland blir allt mer oberäkneligt och farligt för alla sina grannländer. Illusionen av alliansfrihet har nu slutgiltigt spelat ut sin roll. Vi behöver en modern säkerhetspolitik med Natomedlemskap, minskad byråkrati för våra soldater och rejält höjda försvarsanslag.

Tillväxt och omställning
När den globala konkurrensen ökar samtidigt som klimatkrisen förvärras så behöver vi fortsätta ge svar på hur vi får en tillväxt som är både socialt och miljömässigt hållbar. Företag måste ges bättre möjligheter att växa samtidigt som trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Det måste bli lättare att byta jobb och karriärväxla. En liten del i det arbetet är att privatisera Arbetsförmedlingen, förbättra villkoren för små företag och startups och riva upp LAS.

En fri ekonomi är en av grunder för tillväxt och egenmakt för människor. Det kräver mindre statligt och mer privat ägande. Staten är idag en av de största näringslivsaktörerna – det är orimligt. Vi behöver fortsätta sälja statliga företag, fortsätta att avreglera statliga monopol och ta bort miljöskadliga subventioner.

Utbildningspremien i Sverige är idag en av de lägsta i hela OECD. Studenter som lägger blod, svett och tårar på sin utbildning blir fortfarande straffbeskattade i Sverige. Vi behöver sänka marginalskatterna och göra det mer lönsamt att studera. Samma sak gäller för de småföretagare som dignar ner under skatter och regleringar. Människor ska kunna bli rika av egen skaparkraft och förmåga.

Trygghetssystemen är precis som arbetsmarknaden skapade för insiders i samhället. Det är orimligt att arbetslösa och företagare hamnar mellan stolarna, eller att stjärnfamiljer inte kan nyttja föräldraförsäkringen som tvåsamma familjer. Vi behöver ett grundtrygghetssystem som inte sätter människor i bidragsberoende eller utelämnar någon till byråkratiskt godtycke.

Jag vet att vi tillsammans kan ge frihetliga svar på alla de utmaningar vi står inför.